Τηλέφωνα για κρατήσεις:

6947733200
2428096310
6948623539

Υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου