Τηλέφωνα για κρατήσεις:

2428096310
6948623539

Υπεύθυνη: Μαρία Τριανταφύλλου